Wonderful Times Group Delårsrapport Juli – September 2019

Report this content

Juli–september 2019

 • Omsättningen uppgick till 20,4 MSEK (23,1).

 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (3,0).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -5,6 MSEK (-1,3).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,6).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,66).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,43).

  Januari–september 2019

 • Omsättningen uppgick till 59,3 MSEK (65,0).

 • EBITDA uppgick till 3,7 MSEK (6,4).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -12,8 MSEK (1,2). Övergången till ny finansierings- lösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.

 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (2,4).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (1,00).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,23 SEK (0,74).

VD-kommentar

Precis som jag beskrivit i en lång rad av tidigare kvartalsrapporter genomgår de segment inom vilka Wonderful Times Group (”WTG”) är aktiva en betydande förändring. WTG var relativt tidiga med att genomföra en betydande omställ- ning för att möta de nya utmaningar vi såg, och fortsatt ser. Trots det har vi under årets nio första månader fått se vår försäljning minska något jämfört med samma period föregående år. En av de huvudsakliga anledningarna till detta är det fortsatta problem som e-handlarna upplever – med en svag lönsamhet efter många år av kraftig försäljningstillväxt vilket inneburit stora utmaningar för hela vår sektor.

Den svenska marknaden för leksaker kom som tidigare rapporterats att skakas om rejält i och med Top Toys konkurs i slutet av förra året. Det är en händelse som fortsatt kommit att prägla vår bransch under en stor del av detta år.
Jag ser dock framtiden an med tillförsikt, och tror att flera av de utmaningar som branschen upplever i själva verket innebär goda möjligheter för ett WTG som idag står mycket starkt rustat efter flera år av genomgripande förändringar inom vår organisation.

Värt att nämna är ett ökat fokus på en lägre plastanvändning och ett ökat miljöfokus från våra kunder. Det är en spän- nande utveckling, där vi adderat flera miljömässigt smarta produkter och serier i vårt babysortiment och där vi arbetar vidare, bland annat med att utveckla nya produkter och smartare förpackningar.

Julhandeln är som alltid en viktig faktor för oss, och hittills ser vi inget som tyder på någon markant förändring från tidigare år, där det fjärde kvartalet traditionellt inneburit den största försäljningen för oss.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar