En gång i timmen får en svensk en blodpropp i benen eller lungorna – Fler dör av blodpropp än avbröst- och prostatacancer tillsammans

En gång i timmen, dygnet runt, drabbas en svensk av en blodpropp i benen eller lungorna.
Men trots att blodproppar är så vanligt, samt att vem som helst kan drabbas, är kunskapen om symptomen låg hos allmänheten. Det gör att många söker vård för sent och som en konsekvens av detta dör i onödan.

Dödligheten i blodpropp i benen eller lungorna är flerdubbelt så hög som antalet döda i till exempel bröst- och prostatacancer. Men en ny undersökning[1] bland allmänheten visar att endast 10 procent vet hur allvarlig en blodpropp är. Därför drar en informationskampanj igång på Världstrombosdagen den 13 oktober. Syftet är att fler ska lära sig mer om symptomen.

-    Att söka vård i tid kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Dödligheten vid en obehandlad propp i lungan är 30 procent, medan den vid optimal behandling endast är fem procent. De vanligaste symptomen vid propp i lungan är akut påkommen andnöd och smärta vid andning, säger professor och överläkare Peter Svensson vid Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus.

Låg kunskap om symptomen
Han berättar att man inom vården för blodproppar ofta brottas med det som på läkarspråk brukar kallas för ”patient delay”. Det vill säga att patienten går hemma under en eller flera dagar och tänker att ”det kanske kan vara en muskelbristning eller en stukad fot” innan de söker vård för något som sedan visar sig vara en propp exempelvis i benet.

-  Detta måste vi ändra på, så att fler känner igen symptomen för en blodpropp och kommer snabbare till behandling, säger Peter Svensson.

Viktigt med fysisk aktivitet
Att lyckas få ner antalet dödsfall som beror på blodproppar, eller tromboser som det också kallas, är mycket viktigt för att stödja WHO:s mål om att minska de förtida dödsfallen, som beror på andra sjukdomar än infektionssjukdom, med 25 procent till 2025. Varannan person som får en blodpropp i ben eller lungor, har ingen tidigare säker identifierbar riskfaktor.

-  Det allmänna rådet för att förebygga blodpropp är att fysiskt aktiv på ett normalt sätt. Gå upp och rör på dig emellanåt och ta en promenad på 30 minuter ett par gånger om dagen, säger Peter Svensson.

Världstrombosdagen genomförs av International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) tillsammans med Bayer HealthCare.

Mer information:
Bifogas: pressfakta om symptom, riskgrupper mm. Samt www.worldthrombosisday.org

Frågor:
Professor Peter Svensson, Skånes universitetssjukhus, Malmö. 070-675 75 78.
Anna Cohen, External Affairs Manager,
Bayer HealthCare. 070-985 40 51.

Om International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
ISTH grundades 1969 och är en ledande global icke-vinstdrivande organisation som ägnar sig åt att utveckla förståelse, förebyggande, diagnos och behandling av trombos- och blödarsjukdomar. ISTH är en internationell medlemsorganisation med nästan 4 000 läkare, forskare och utbildare som samarbetar för att förbättra tillvaron för patienter i mer än 90 länder runt om i världen.

Om Bayer HealthCare
Bayer-koncernen är ett globalt företag med kärnkompetens inom områdena hälsa, jordbruk och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig omsättning på 18,9 miljarder euro (2013), är ett av världens ledande, innovativa företag inom sjuk- och hälsovård samt läkemedelsprodukter och är baserat i Leverkusen i Tyskland. Företaget kombinerar global verksamhet inom divisionerna djurhälsa, konsumentvård, sjukvård och läkemedel. Bayer HealthCare har som mål att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har 56 000 anställda globalt (31 dec 2013) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.healthcare.bayer.com.


[1] ICM Research intervjuade ett slumpmässigt urval av 20 258 vuxna i tjugo länder, juli-augusti 2014, om medvetenhet om blodproppar. Mer information finns på www.icmresearch.com.

Media

Media

Dokument & länkar