Danskar står bakom världens första användarvänliga bruksanvisningar på Internet

Danskar står bakom världens första användarvänliga bruksanvisningar på Internet Danska WorldManuals.com har utvecklat ett system för hur framtidens bruksanvisningar kan framstå som enkla, lätt förståeliga och inspirerande. Därmed får användarna större utbyte av deras consumer electronics. Systemet ska lanseras på flera europeiska marknader innan jul och kommer att finnas på svenska i början av år 2001. Ett nytt danskt IT-företag har tagit denna möjligheten. Företaget heter WorldManuals.com A/S och deras mål är att göra livet lättare för alla användare av consumer electronics. WorldManuals.com har utvecklat ett system där bruksanvisningar presenteras i utgångspunkt av användarens behov. Användaren hittar upplysningar som är relevanta, inspirerande och lättförståeliga. Tjänsten är gratis och mycket lätt att använda.I en ny dansk marknadsanalys använder över 85 procent av alla användare en bruksanvisning när de ska använda en ny produkt. Men 40 procent förstår inte mycket av det som står i manualerna - och 35 procent vill använda bruksanvisningar på Internet. WorldManuals.com är oberoende av producenter och företaget vill under en kort tid presentera användarvänliga bruksanvisningar för de mest använda produkter på marknaden och möta det ständigt ökande utbudet av consumer electronics. Målet är att etablera en global standard för hur framtidens enkla och lättförståeliga bruksanvisningar på Internet ska se ut. - "WorldManual.com vill etablera en global standard för lättanvända och enkla bruksanvisningar. Vi har utvecklat ett system där alla bruksanvisningar, oavsett produkt eller fabrikat, blir uppbyggt på samma logiska sätt. Det betyder att användaren alltid enkelt och precist kan hitta de önskade instruktionerna - och samtidigt blir inspirerad till att utnyttja fler funktioner. Producenternas bruksanvisningar är ofta uppfattade som om de är skrivna "från experter till användare". Våra bruksanvisningar är "från användare till användare" säger Thomas Thrane, VD WorldManuals.com. För att säkra att begreppet "användare till användare" är konsekvent introducerar WorldManuals.com en användarpanel som kommenterar bruksanvisningsförklaringarna, levererar Tips & Tricks och hela tiden står för att instruktionerna är enkla och relevanta. Användarpanelen har 200 medlemmar runtom i världen. Besökare på WorldManuals.com har möjlighet till att etablera sina egna bruksanvisningar med direkta linkar till ofta använda instruktioner som till exempel: "Hur gör jag för att tidsinställa min videobandspelare?" Därutöver har användarna möjlighet att ta emot Tips & Tricks för de produkter de har ett personligt intresse för. WorldManuals.com lanserar systemet i ett land åt gången och planen är att öppna på de europeiska huvudspråken i början av nästa år och kommer att finnas på svenska första halvåret 2001. För närvarande står 15 danska investerare bakom WorldManuals.com. I styrelsen sitter Jørgen Gransøe (ordförande), VD i Impiric A/S; Jens Heimburger, vice VD i Valtech S.A.; Mark Pattersson, VD i Pattersson A/S; Christian Scherfig, advokat och partner i Lindh Stabell Horten; Peter Linder, VD i PL Management Consulting A/S; och Morten Efferbach, säljchef i EMC Computer Systems A/S. För ytterligare information kontakta: Thomas Thrane, VD WorldManuals.com +45-22 78 98 11 Jørgen Gransøe, styrelseordförande WorldManuals.com +45-21 40 33 30 WorldManuals.com, Holmens Kanal 7 B, 4, DK-1060 Copenhagen, Denmark Tel: +45-33 38 66 00, Fax: +45-33 38 66 11, www.worldmanuals.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar