• news.cision.com/
  • WorldSkills Sweden/
  • DEN POSITIVA INSTÄLLNINGEN TILL YRKESPROGRAM ÖKAR - Mer än hälften av niondeklassarna kan tänka sig läsa ett yrkesprogram

DEN POSITIVA INSTÄLLNINGEN TILL YRKESPROGRAM ÖKAR - Mer än hälften av niondeklassarna kan tänka sig läsa ett yrkesprogram

Report this content

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar hos ungdomar. Av eleverna i årskurs 9 kan 58% tänka sig att läsa ett yrkesprogram. Det är en ökning med 3% i jämförelse med 2017 års resultat. 

WorldSkills Sweden har gjort en undersökning tillsammans med Ungdomsbarometern för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning bland niondeklassare. För rapporten valdes 1000 ungdomar från hela Sverige slumpmässigt ut för att svara på frågor. 

Ungdomar i årskurs 9 tycker att det finns många intressanta yrkesprogram och att programmen också ger en bra utbildning. Det positiva intresset generellt för yrkesprogram har också ökat. Idag kan 58% av eleverna i årskurs 9 tänka sig att läsa på ett yrkesprogram i jämförelse med 2017 då siffran låg på 55%. Undersökningen visar också att fler niondeklassare förknippar yrkesprogrammen med möjligheter till jobb.

- Det är glädjande att se den positiva trenden och vi har stor förhoppning om att detta resulterar i att fler gör ett smart val och väljer en yrkesutbildning, säger Pontus Slättman VD WorldSkills Sweden. 

Av de elever som inte kan tänka sig att läsa en yrkesinriktad utbildning svarar 41% att det beror på att de vill plugga vidare efter gymnasiet. Andra anledningar var intresse av andra program eller ämnen.

Länk till rapport
Attityder till yrkesprogram för ungdomar årskurs 9, 2018

WorldSkills Sweden

Pontus Slättman vd, 070-514 75 65, pontus.slattman@worldskills.se

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

 

Taggar:

Prenumerera