Borrplattform förebereder provtagning för vindkraftsparken Storgrundet

Torsdagen den 2:a augusti klockan 10:00 finns möjlighet att besöka "Deep Diver 1" och att träffa representanter från wpd och Söderhamns kommun.

Fartyget ligger vid kajen i Långrör och tar emot pressbesök.

Som ett steg i projekteringen av vindkraftsparken Storgrundet har borrplattformen "Deep Diver 1" nu anlänt till Långörs hamn utanför Söderhamn. I två dagar kommer fartyget ligger vid kajen och genomföra de sista förberedelserna inför provtagningarna av havsbotten i projekteringsområdet för vindkraftsparken.

Den så kallade jack-up-plattformen är fullt utrustad med personal och borrutrustning.
När den kommit fram till undersökningsområdet skjuts den upp på stödben för att kunna genomföra undersökningar på ett säkert och noggrant sätt. Planen är att göra två olika slags undersökningar:

-       Borrning
-       CPT

Vid borrningarna kommer man ta upp borrkärnor och dessa sedimentprov ska ge information om grundens densitet och egenskaper. Dessutom kommer man på några platser genomföra s.k. CPT:s (Cone Penetration Test). Utifrån denna information kan man dra slutsatser om sjöbottnens bärighet. Dessa geotekniska provborrningar är en stor investering men också fullt nödvändigt för att kunna dimensionera och optimera vindkraftsfundamenten, vilket är oerhört viktigt för att kunna föra projektet vidare mot en realisation.

Totalt kommer undersökningarna ta ungefär en vecka och under tiden förväntas minst 4 platser undersökas till ett borrdjup på ca 30 meter. Efter operationen på Storgrundet kommer plattformen förflyttas vidare upp i Bottenhavet till wpd’s finska projekt Suurhiekka för att göra en likadan undersökning där.

För mer information vänligen kontakta Hans Ohlsson, projektledare på telefon 0706-88 81 25 eller Göran Dalén, vd på telefon 0733-99 00 60

Hans Ohlsson, projektledare för vindkraftsparken Storgrundet, wpd Offshore Stockholm AB, +46 706 888125

Göran Dalén, vd wpd Offshore Stockholm AB, +46 733 99 00 60

Om wpd
wpd i Sverige har sitt säte i Stockholm. Verksamheten är delad i de två affärsområden: landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vindkraft till havs projekteras av wpd Offshore Stockholm AB och har Göran Dalén som VD. wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land. 
Båda bolagen ingår i tyska wpd koncernen – Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi.
wpd Offshore Stockholm AB driver projekten Finngrunden och Storgrundet med en sammanlagd effekt av 1 765 MW.
I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 3000 MW.
Mer information om wpd finns på www.wpd.se, läs mer om havsbaserad vindkraft på wpd:s blogg: www.havsvind.se
– Denna release är distribuerad från wpd Offshore Stockholm AB.

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.