En energilös budgetproposition från regeringen

Regeringens energipolitiska satsning i budgetpropositionen innehåller få långsiktiga satsningar för att möta de utmaningar den svenska energiförsörjningen står inför. I budgeten saknas helt åtgärder för att uppmuntra utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Det innebär att merparten av de tillståndsgivna projekt som finns idag, omfattande ca 8 TWh/h, inte kommer att förverkligas de kommande åren.

I budgetpropositionen för 2013 saknas helt åtgärder för att uppmuntra utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Det innebär att merparten av de tillståndsgivna projekt som finns idag, omfattande ca 8 TWh/år, inte kommer att förverkligas de kommande åren.

- Det är en besvikelse, säger Göran Dalén, vd för wpd Offshore Stockholm AB, i en kommentar. Wpd har visat att innanhavsteknik kan minska kostnaden för havsbaserade anläggningar med uppemot 30 % jämfört med etablerad teknik. Det man nu går miste om är möjligheten att leda utvecklingen inom ett globalt mycket snabbt växande energislag.

Samtidigt noterar wpd med glädje att regeringen räknar med att Storgrundet och ytterligare en anläggning ingår i Svenska Kraftnäts planering för nätinvesteringar, men konstaterar att förhållandena idag inte möjliggör byggstart.

Regeringen kommer de kommande åren att rikta ett större fokus på strategiska områden som kan göra klimatpolitisk- och energipolitisk skillnad. Det är välkommet att det finns en strategisk ambition i satsningarna och att man går mot att överge den teknikneutraliteten som hämmar långsiktiga satsningar.  Men vi efterlyser strategiska satsningar som har potential att säkra den framtida energiförsörjningen i Sverige.

- Den havsbaserade vindkraften kan bidra till ökad försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga priser under lång tid för svenska företag och konsumenter, säger Göran Dalén. Men det är i många avseenden ny teknik som kräver en extra stimulans i inledningen.

Wpd, som projekterar Storgrundet utanför Söderhamn, har tidigare lanserat innanhavsteknik som ett sätt att minska kostnaderna. Innanhavsteknik utgår från de mer gynnsamma förutsättningarna i Östersjön jämfört med Nordsjön, med lägre salthalt, lägre medelvåghöjd, mindre extremvindar och mindre djup, samtidigt som vindförhållandena är bra med en jämn och kraftig vind. Det innebär att man kan använda billigare tekniska lösningar, men också att anläggning och underhåll blir billigare med t.ex. andra krav på de fartyg som används. Beräkningarna för Storgrundet visar att kostnaden blir ca 30 % lägre än för motsvarande anläggningar i Nordsjön.

Det som idag hindrar förverkligandet av Storgrundet och andra havsbaserade anläggningar är de merkostnader som havsbaserad vindkraft har i form av landanslutningar, som inte belastar motsvarande anläggningar i t.ex. Tyskland, Danmark och Storbritannien. 

Göran Dalén
g.dalen@wpd.se
08-501 091 59

Om wpd
wpd i Sverige har sitt säte i Stockholm. Verksamheten är delad i de två affärsområden: landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vindkraft till havs projekteras av wpd Offshore Stockholm AB och har Göran Dalén som VD. wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land. 
Båda bolagen ingår i tyska wpd koncernen – Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi.
wpd Offshore Stockholm AB driver projekten Finngrunden och Storgrundet med en sammanlagd effekt av 1 765 MW.
I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 3000 MW.
Mer information om wpd finns på www.wpd.se, läs mer om havsbaserad vindkraft på wpd:s blogg: www.havsvind.se
– Denna release är distribuerad från wpd Offshore Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.

Dokument & länkar