• news.cision.com/
  • Wyld Networks/
  • Wyld Networks stärker sin kommersiella position med publicerad patentansökan och registrerade varumärken

Wyld Networks stärker sin kommersiella position med publicerad patentansökan och registrerade varumärken

Report this content

Satellit-IoT-företaget Wyld Networks stärker sin kommersiella position efter att företagets första internationella patentansökan, vilken skyddar Wylds banbrytande teknologi, har publicerats. I det strategiska arbetet med att skydda bolagets IP-tillgångar och långsiktiga värde har Wyld Networks också registrerat flera essentiella varumärken associerade med företaget och dess produkter.

”Vi är mycket glada över att ha fått vår första internationella patentansökan publicerad och att vi har säkrat flera viktiga varumärken. För oss som ett växande teknikföretag är vår immateriella egendom en strategisk tillgång och – tillsammans med de personer som gör Wyld Networks – den mest värdefulla tillgången. Därför är det viktigt att skydda vårt kunnande och vårt varumärke. Det ger oss konkurrensfördelar och det skapar och skyddar långsiktigt värde för bolaget och våra aktieägare”, säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks.

Den publicerade patentansökan, med titeln Systems and methods for establishing and operating a resilient and low-latency outband overlay communications network, avser Wyld Networks grundteknik och har publicerats genom Patent Cooperation Treaty (PCT)*, som omfattar de flesta av världens större industriländer.

De registrerade varumärkena avser namnen Wyld™, Wyld Mesh™, Wyld Fusion™ och Wyld Connect™.

"Vi kommer att sälja miljontals IoT-produkter på en global marknad, så att få varumärket Wyld och våra produkter skyddade är ur ett kommersiellt perspektiv verkligen en milstolpe", säger Alastair Williamson.

* PCT application number: PCT/EP2021/053561. Publication number: WO2021/160867A1.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
Tel: +44 7 824 997 689
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com