Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 5,60 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2019.

Schema för utdelning i fonden är följande: 

22 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj  Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
24 maj  Avstämningsdag
29 maj Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta: 
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB: 08 - 701 34 05

    
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Taggar:

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar