Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 13,00 per fondandel.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 11 juni 2013.

Schema för utdelning i fonden är följande:

 3 juni            Information om fastställd utdelning
11 juni           Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
12 juni           Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
14 juni           Avstämningsdag
19 juni           Utbetalningsdag

  
För ytterligare information hänvisas till Xact, tel: 08-701 40 00

Prenumerera

Dokument & länkar