Fastställd utdelning i XACT Sverige (UCITS ETF)

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 15,27 per fondandel. 

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 12 juni 2019.

Schema för utdelning i fonden är följande:

12 juni  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
13 juni  Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
14 juni  Avstämningsdag
19 juni  Utbetalningsdag

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB:  08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen. 

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar