Ny styrelseordförande för Xact Kapitalförvaltning AB

Per Beckman har utsetts till ny styrelseledamot  och styrelseordförande i Handelsbankens dotterbolag Xact Kapitalförvaltning AB. 

Han arbetar som chef för Centrala Kreditavdelningen i Handelsbanken och tillträder sitt styrelseuppdrag omedelbart.


Tidigare styrelseordförande, Jörgen Oldensand, kvarstår som styrelseledamot i Xact Kapitalförvaltning AB.
För ytterligare information kontakta: 

Pär Nürnberg, vd Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8–701 34 05
Joakim Jansson, chef Business Support, Handelsbanken Capital Markets, 
+46 8–701 83 88, +46 738–17 44 63
Johan Wallqvist, presschef i Handelsbanken, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50
Xact Kapitalförvaltning AB förvaltar bland annat 14 börshandlade fonder (så kallade ETF:er) varav elva ETF:er är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm och tre ETF:er är upptagna till handel på Oslo Børs. Emittentregelverket på NASDAQ OMX Stockholm föreskriver att vissa utnämningar av ny styrelsemedlem i fondbolag som förvaltar ETF:er ska offentliggöras. Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar