Extern part riktar erbjudande till tidigare konvertibelinnehavare i XANO

Evli Corporate Finance AB har underrättat XANO om att ett erbjudande om att avyttra aktier har skickats till de personer som under juni 2020 konverterat XANO Konvertibler 2016/2020 till aktier. 

Under 2016 tecknade anställda inom XANO-koncernen konvertibler för motsvarande nominellt 62 MSEK. Löptiden för konvertibeln var fyra år och i juni 2020 valde närmare 120 konvertibelinnehavare att konvertera nominellt 57,8 MSEK till aktier. Antalet nya aktier av serie B som tillkommit till följd av konverteringen är 1 060 127.

Erbjudandet från Evli, som omfattar upp till en miljon aktier till ett pris om 95 SEK per aktie, är konstruerat som en service för tidigare konvertibelinnehavare att avyttra delar av eller hela sitt innehav av aktier och har som syfte att säkerställa att försäljningen av de nya aktierna kan genomföras utan en alltför stor marknadspåverkan. Slutliga köpare av aktierna uppges vara idag stora, långsiktiga ägare i XANO.


För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33
»   Marie Ek Jonson, CFO, tel. 036-31 22 44

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 15:15 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar