Förändring av antalet aktier och röster i XANO Industri AB (publ)

Under 2016 emitterades personalkonvertibler med slutdag den 30 juni 2020. Under perioden 1–12 juni 2020 har nominellt 57 776 921:50 SEK anmälts för konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen var 54:50 SEK och antalet nya aktier av serie B som tillkommit till följd av konverteringen uppgår till 1 060 127. Registreringen har verkställts i juni 2020.

Efter genomförd konvertering uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 29 247 107, varav 7 288 800 av serie A och 21 958 307 av serie B, med kvotvärde 1:25 SEK. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 94 846 307. Bolaget innehar 292 444 egna aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 36 558 883:75 SEK.

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Denna information är sådan information som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 13:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar