Information om aktieförsäljning

Inom ramen för ett fyraårigt konvertibelprogram riktat till anställda inom XANO-koncernen och beslutat av årsstämman 2016, konverterade bland andra XANOs koncernledning, VD/koncernchef Lennart Persson och finanschef Marie Ek Jonson, nyligen innehavet av konvertibler till 116 936 respektive 56 000 XANO-aktier av serie B. För att finansiera transaktionen har Lennart Persson avyttrat 56 936 och Marie Ek Jonson 28 000 av de nya aktierna i enlighet med ett erbjudande från Evli Corporate Finance AB. Lennart Perssons innehav, inklusive närståendes innehav, uppgår därefter till 208 000 XANO-aktier av serie B. Marie Ek Jonsons innehav uppgår efter avyttringen till 48 000 XANO-aktier av serie B.    

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33
»   Marie Ek Jonson, finanschef, tel. 036 31 22 44

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 10:10 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar