Information om aktieförsäljning

Inom ramen för ett fyraårigt konvertibelprogram riktat till anställda inom XANO-koncernen och beslutat av årsstämman 2016, konverterade bland andra XANOs koncernledning, VD/koncernchef Lennart Persson och finanschef Marie Ek Jonson, nyligen innehavet av konvertibler till 116 936 respektive 56 000 XANO-aktier av serie B. För att finansiera transaktionen har Lennart Persson avyttrat 56 936 och Marie Ek Jonson 28 000 av de nya aktierna i enlighet med ett erbjudande från Evli Corporate Finance AB. Lennart Perssons innehav, inklusive närståendes innehav, uppgår därefter till 208 000 XANO-aktier av serie B. Marie Ek Jonsons innehav uppgår efter avyttringen till 48 000 XANO-aktier av serie B.    

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33
»   Marie Ek Jonson, finanschef, tel. 036 31 22 44

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 10:10 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar