XANO avyttrar Inmedic

XANO Industri AB har idag tecknat avtal om avyttring av samtliga aktier i Inmedic AB med dotterbolag till Hammarplast Medical AB.

Inmedic levererar avancerade tillverkningstjänster till medicinteknisk industri och har ingått i XANOS affärsenhet Plastic Components. Produktionen, som finns i Sverige och Estland, sker uteslutande i renrumsmiljö.

Hammarplast Medical är det ena av två verksamhetsområden inom Hammarplastkoncernen, som totalt omsätter ca 370 MSEK. Hammarplast Medical bedriver verksamhet i tre affärsområden: produkter för medicindistribution, produkter inom kirurgi samt kundspecifika produkter inom det medicintekniska området. Tillverkningstjänsterna omfattar formsprutning, formblåsning, sprutblåsning och automatisk montering i renrum.

Avyttringen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. Inmedic-koncernen omsatte under 2009 ca 37 MSEK. Avyttrade tillgångar och skulder uppgår till ca 13 MSEK respektive 6 MSEK. Köpeskillingen, som idag erlagts kontant, uppgår till 21 MSEK och medför en reavinst om ca 14 MSEK. Villkorad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå med 1 MSEK och regleras i januari 2011.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 070 676 47 00

För frågor kring Hammarplastkoncernen kontakta:
»  David Bergendahl, VD Hammarplast AB, tel 070 885 36 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2010 kl. 14.00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Under 2009 sysselsatte koncernen ca 850 personer och omsättningen uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar