XANO förvärvar Lundgren Machinery

Report this content

XANO har via dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lundgren Machinery AB, beläget i Hjärup strax norr om Malmö.

Lundgren Machinerys verksamhet omfattar dels utveckling och tillverkning av maskiner i form av kartongresare och kartongförslutare, dels kontraktsuppdrag avseende såväl prototyper och enskilda produkter som kompletta lösningar. Försäljningen sker till ledande livsmedels- och läkemedelsföretag i Skandinavien och norra Europa. Företaget har 10 anställda och omsätter ca 30 MSEK.

Lundgren Machinery kompletterar verksamheten inom XANOs affärsenhet Industrial Solutions genom att tillföra närliggande teknikexpertis och introducera nya marknadsnischer. Via förvärvet breddas affärsenhetens kompetensområde ytterligare och Lundgren Machinery får samtidigt tillgång till resurser för att vidareutveckla dess unika styrkor.

Konsolidering sker från och med den 1 juni 2023. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på XANOs resultat per aktie.För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 juni 2023 kl. 14:00 CEST.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Prenumerera

Dokument & länkar