XANO publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

XANOs årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på www.xano.se. Tryckt version sänds till de aktieägare som meddelat bolaget att de önskar sådan. Den kan också beställas via formulär på webbplatsen under ”Investerare”, via epost ir@xano.se eller per telefon 036 31 22 00.

Även XANOs hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats på webbplatsen.


För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 11:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar