XANO publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Report this content

XANOs årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på www.xano.se. Tryckt version sänds till de intressenter som meddelat bolaget att de önskar en sådan. Årsredovisningen kan också beställas via e-post ir@xano.se eller per telefon 036 31 22 00.

Hållbarhetsrapport för 2021 har upprättats som ett separat dokument och även den finns tillgänglig på webbplatsen.


För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl. 14:00 CEST.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.