XANO slutför förvärv av Blowtech Group

Efter en bekräftande due diligence har XANO idag slutfört förvärvet av Blowtech Group AB.

Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. Blowtech producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Företaget har genom mångårig erfarenhet av formblåsning skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden. Blowtech Group har produktionsanläggningar i Gnosjö och Kongsvinger med totalt ca 120 anställda. Förvärvet omfattar även LTBP Sweden AB, i vars fastighet den svenska verksamheten bedrivs. Omsättningen uppgår till 250 MSEK med en rörelsemarginal om ca 12 procent och den sammanlagda balansomslutningen är ca 200 MSEK. De förvärvade verksamheterna väntas bidra med 1:25 SEK i resultat per aktie på årsbasis.

Blowtech blir en del av XANOs affärsenhet Industrial Products, där även Cipax och Ackurat ingår. Förvärvet av Blowtech innebär att XANO-koncernen får tillgång till ytterligare teknikkompetens inom plast­bearbetning och därtill nya marknadssegment. Härutöver skapas förutsättningar för samordnings­vinster genom utbyte mellan systerföretagen, där de enskilda enheterna stärks samtidigt som det gemen­samma marknadserbjudandet breddas.

Köpeskillingen, som betalas dels kontant och dels genom överlåtelse av egna aktier, uppgår till 238 MSEK på skuldfri basis. För reglering av motsvarande 20 MSEK av köpeskillingen, överlåts 133 778 egna aktier av aktieslag B till kurs 149:50 SEK. Efter överlåtelsen uppgår antalet aktier i eget förvar till 146 222 av aktieslag B, motsvarande 1,0 procent av totalt aktiekapital.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Persson, VD, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 14:45 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,8 miljarder SEK och antalet anställda är ca 900. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar