XANO tecknar avtal om förvärv av Blowtech Group

XANO har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Blowtech Group AB.

Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. Blowtech producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Företaget har genom mångårig erfarenhet av formblåsning skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden. Blowtech Group har produktionsanläggningar i Gnosjö och Kongsvinger med totalt ca 120 anställda. Förvärvet omfattar även LTBP Sweden AB, i vars fastighet den svenska verksamheten bedrivs. Omsättningen uppgår till 250 MSEK med en rörelsemarginal om ca 12 procent och den sammanlagda balansomslutningen är ca 200 MSEK. De förvärvade verksamheterna väntas bidra med 1:25 SEK i resultat per aktie på årsbasis.

Förvärvet av Blowtech ger XANO-koncernen tillgång till ytterligare teknikkompetens inom plast­bearbetning och därtill nya marknadssegment. Härutöver skapas förutsättningar för samordnings­vinster genom utbyte mellan systerföretagen, där de enskilda enheterna stärks samtidigt som det gemen­samma marknadserbjudandet breddas.

I samband med förvärvet ombildas XANOs affärsenhet Rotational Moulding och byter vid årsskiftet namn till Industrial Products. Blowtech blir en del av denna tillsammans med Cipax och Ackurat.

Affären är villkorad av en bekräftande due diligence och beräknas kunna slutföras under januari 2018. Köpeskillingen, som betalas dels kontant och dels genom överlåtelse av egna aktier, uppgår till ca 238 MSEK på skuldfri basis. För reglering av motsvarande 20 MSEK av köpeskillingen, har XANOs styrelse beslutat att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, som gäller fram till och med årsstämman 2018. Befintligt innehav av egna aktier uppgår till 280 000 av aktieslag B, vilket också utgör det högsta antal aktier som kan överlåtas. Priset för aktierna ska bestämmas till börskursen på tillträdesdagen.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Persson, VD, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 800. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar