XANO tecknar långfristiga och utökade kreditavtal

Report this content

XANO har via nya avtal utökat koncernens totala kreditfaciliteter med motsvarande 820 MSEK till totalt cirka 2 200 MSEK. Härigenom säkerställs finansieringen av XANOs fortsatta tillväxt och förvärvsinriktade arbete.

Med Nordea Bank har den 3 juni 2022 ett nytt avtal tecknats avseende en kreditfacilitet om 1 700 MSEK, vilket är en utökning med 320 MSEK från tidigare nivå. Avtalet löper över tre år med option om förlängning i ytterligare ett plus ett år. 

Vidare har ett kreditavtal slutits med Svensk Exportkredit avseende en ny facilitet om cirka 500 MSEK med motsvarande löptid.


Kontaktperson: Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2022 kl. 08:30 CEST.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,4 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Prenumerera

Dokument & länkar