XCounter tillförs SEK 192 milj. i internationell private placement

XCounter tillförs SEK 192 milj. i internationell private placement Danderyd, 27 juni 2002 -- XCounter AB, som utvecklar en ny typ av röntgendetektorer, tillförs SEK 192 miljoner i en private placement riktad till internationella investerare. Abingworth, Storbritannien, ledde ett syndikat av nya investerare som inkluderade Dansk Kapitalanlaeg, Danmark, Alafi Capital, USA, Optiomi, Finland och Concordia Capital, Finland. De existerande aktieägarna HealthCap, SEB Företagsinvest, Industrifonden samt MVI deltog också i nyemissionen. XCounter grundades 1997 av lokala investerare och forskare vid Astropartikelfysikgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Med utgångspunkt i dessa forskares uppfinningar utvecklar XCounter digitala röntgendetektorer som gör det möjligt att ta röntgenbilder med mycket hög bildkvalitet och väsentligt reducerad stråldos. Bolagets teknologi baseras på principen att räkna varje individuell foton i motsats till att endast mäta den ackumulerade energin som deponeras i en röntgenbild. I förhållande till existerande teknologier kan XCounters röntgendetektor producera betydligt mer informativa röntgenbilder och samtidigt väsentligt sänka stråldosen. "Vi är mycket nöjda med att få stöd av dessa internationella venture capital-investerare och är övertygade om att de kommer att bli mycket värdefulla för bolaget," säger Tom Francke, VD i XCounter. "Vi kommer att använda kapitalet för att accelerera vår produktutveckling och till att bredda vår teknologiplattform." "Vi lockades av denna investeringsmöjlighet mot bakgrund av de högkvalificerade människor som finns i bolaget samt av teknologin och dess möjligheter", säger John Berriman, Director, Abingworth. "Bolaget har visat sitt kunnande och kapacitet genom att ha konstruerat fullskaleinstrument, och med hjälp av denna finansiering kan bolaget nu inleda kommersialiseringsfasen." Peter Kristensen, Investment Manager vid Dansk Kapitalanlaeg, och John Berriman har valts in i styrelsen för XCounter. XCounter utvecklar en ny typ av digitala röntgendetektorer som gör det möjligt att erhålla en mycket hög bildkvalitet till en väsentligt reducerad stråldos. Bolagets teknologi baseras på principen att räkna enskilda fotoner. Röntgenbilder tas normalt med film (eller dess elektroniska motsvarighet). Filmen reagerar på den energi som utlöses då uppskattningsvis 100 miljarder fotoner träffar filmen efter att ha passerat det objekt som röntgas. I motsats till film använder XCounters egenutvecklade och patenterade teknologi sig av s k gaslavindetektorer. Denna typ av detektor förstärker den annars så svaga signalen som varje enskild foton ger upphov till då den träffar en liten pixel i en detektor. De potentiella applikationer som XCounters teknologi kan användas för inkluderar medicinsk röntgen, proteinanalys (röntgendiffraktion) och industriell röntgen för kvalitetssäkring och säkerhetslösningar. Bolaget har idag 23 anställda, inklusive fyra med doktorsexamen, och finns lokaliserat i Danderyd i lokaler om 1300m2 för forskning och utveckling. http://www.xcounter.se Abingworth är en ledande oberoende venture capital-investerare som grundades 1973 och finns representerad på båda sidor om Atlanten, med kontor i London och Palo Alto. Abingworth förvaltar närmare USD 400 miljoner och har sju erfarna investeringsansvariga med expertis från såväl industriellt operationellt arbete som venture capital. Abingworth har investerat i fler än 75 bolag inom det medicinska området, varav de flesta har börsintroducerats eller blivit förvärvade. http://www.abingworth.com Dansk Kaptalanlaeg grundades 1984 och är Danmarks största venture capital-investerare. Dansk Kapitalanlaeg är noterat på Köpenhamns Fondsbörs och förvaltar mer än USD 150 miljoner samt har investerat i fler än 150 bolag. http://www.dankap.dk För ytterligare information, kontakta: Tom Francke, VD, XCounter AB, 08-622 23 01, tom.francke@xcounter.se John Berriman, Director, Abingworth, +44-20-753 415 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar