Xerox automatiserar arbetsflöden för pappersarbete och processer inom HR- och försäkringsbranschen

Xerox lanserar nya lösningar som ska automatisera och förenkla processer inom försäkrings- och HR-branchen. För försäkringsbolag innebär det snabbare hantering av ärenden och nya affärsprocesser. HR-avdelningar får effektivare hantering av medarbetarinformation, skatteformulär, policies och processer.

– De här nya lösningarna är exempel på hur vi hjälper företag att ta hand om sina kunder genom att använda sig av Xerox expertis inom automation och arbetsflöden. Företag kan göra sig av med gamla och ineffektiva system för dokumenthantering, vilket ofta är en källa till missnöje bland både kunder och anställda, säger Stefan Ivarsson, VD för Xerox Sverige.

  • Xerox Workflow Automation Solution for New Business Processing gör det enklare att navigera och teckna rätt sorts försäkring genom att organisera all affärs- och kunddata i en enda applikation. Det sparar tid som annars går till faktagranskning av existerande krav på ersättning. Den nya lösningen hanterar kundförfrågningar redan vid första kontakten, vilket ökar kundnöjdheten och frigör tid till andra arbetsuppgifter. Försäkringshandläggare som har tillgång till information och dokument som hör till ett ärendet förenklar också registrereringsprocessen för nya försäkringstagare.
  • Xerox Workflow Automation Solution for Claims Processing integreras med vanliga ersättningssystem, så som LifePro och anpassade AS400-system. Företag kan lagra all ersättningsinformation, så som självrisker och olyckshistorik, på en central plats. Det gör att försäkringshandläggare och justerare, som ofta kompletterar med information, har tillgång till dokument även utanför kontoret. Xerox-lösningen intergrerar även med finansiella system för att hantera schemalagda utbetalningar, vilket ger bättre kontroll över tillgångarna.
  • Xerox Workflow Automation Solution for File Management ger HR-medarbetare en säker digital plattform att lagra data för direkt tillgång. Oavsett om dokument faxas, e-postas eller skannas kan HR-personal få snabb tillgång till informationen. Lösningen flaggar också för saknat innehåll i varje medarbetarfil och skickar automatiskt en begäran om att hämta informationen.

Tillgänglighet
Xerox Workflow Automation Solutions är för tillfället tillgänglig i USA, Canada och Europa.

Presskontakt
Stefan Lundin, pressansvarig på Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com

Om Xerox Sverige
Xerox är ett globalt tjänste-, teknik- och dokumenthanteringsföretag som hjälper organisationer att förändra sättet som de hanterar sina affärsprocesser och sin information. Med huvudkontor i Norwalk, Connecticut, USA har Xerox fler än 140 000 anställda och gör affärer i mer än 180 länder och tillhandahåller affärsprocesstjänster, tryckutrustning samt hårdvara och mjukvara för att hantera information - från data till dokument. Läs mer på www.xerox.se

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Kista, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.

Taggar:

Om oss

Om XeroxXerox Corporation omsätter 11 miljarder amerikanska dollar och är branschledande när det gäller innovation kring hur världen kommunicerar, kopplas samman och arbetar. Vår kompetens är viktigare än någonsin då kunder av alla storlekar vill förbättra sin produktivitet, maximera lönsamheten och öka tillfredsställelsen. Vi gör detta för små, medelstora och stora företag, regeringar, grafiska kommunikationsleverantörer och för våra partners till dessa. Vi förstår kärnan i arbetet – och alla former det kan ta. Vi omfamnar den alltmer komplexa världen av papper och digitala lösningar. Kontor och mobilt. Personligt och socialt. Varje dag över hela världen – i mer än 160 länder – hjälper vår teknik, mjukvara och människor till att navigera mellan dessa korsningar. Vi automatiserar, personifierar, paketerar, analyserar och säkrar information så att våra kunder kan röra sig i en allt snabbare takt. För mer information, besök www.xerox.se

Media

Media

Dokument & länkar