Xerox och IVA presenterar nomineringar till Chester Carlsons Forskningspris 2013

Stockholm, 9 januari 2014 – Xerox och IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) presenterar idag nomineringarna till Chester Carlsons Forskningspris 2013, som sedan 1985 har delats ut till unga, lovande forskare inom informationsvetenskap.

De nominerade till Chester Carlsons Forskningspris 2013 är:

  • Dr. Petter Westbergh – Avdelningen för fotonik, Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, med nomineringen: Petter Westberghs forskning fokuserar på utveckling av höghastighetslasrar. Lasrar är den kritiska komponenten i nästan alla digitala kommunikationsnät. Petter Westbergh har forskat kring den typ av laser - VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) – som anses vara den mest lämpliga ljuskällan för fiberoptisk kommunikation med hög kapacitet över korta avstånd och som idag används i stor skala i serverhallar och datacenter. Med sin forskning har han visat att det är möjligt att nå väsentligt högre datahastigheter med en VCSEL än de 10 Gbit/s man tidigare trott. Idag introduceras industriellt VCSEL-baserade länkar för dataöverföring vid hastigheter på 25-28 Gbit/s och inom ett par år förväntar man sig en storskalig implementering av 40 Gbit/s, något som han redan demonstrerat i labbet.

  • Dr. Carina Höglund – European Spallation Source ESS AB och Avdelningen för Tunnfilmsfysik vid IFM på Linköpings universitet, med nomineringen: Carina Höglund forskar på ytbeläggningar som kan lösa en stor teknisk utmaning för neutronforskningsanläggningar världen över. Bland annat säkrar den möjligheten till förstklassiga experiment i Lund vid European Spallation Source (ESS), där experimenten ska påbörjas 2019. ESS kan liknas vid ett mikroskop, men i stället för ljus används neutroner. Dessa genomlyser material som man vill undersöka och ger, via detektorer, information om hur materialet är uppbyggt och fungerar. Vid konstruktionen av ESS har det funnits en avsevärd teknisk utmaning. Befintliga detektorer baseras på isotopen helium-3 – ett ämne som är sällsynt och därmed mycket dyrt att framställa. Forskningen har visat att det är möjligt att basera detektorerna på ytbeläggningar (eller tunnfilmer) av isotopen bor-10 istället för helium-3. Detta öppnar upp för ny mångvetenskaplig forskning och industriell utveckling.

Stiftelsen ”Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap” instiftades den 9 september 1985 av Xerox och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsen har som syfte att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi och har för avsikt att dela ut årets pris till en yngre forskare som nyligen avlagt sin disputation.

Prisutdelning
Pristagaren utses av stiftelsens styrelse och kommer att presenteras i Stockholm den 6 februari 2014. Prissumman uppgår till 150 000 kronor.

Kontakt
Petter Westbergh, Chalmers tekniska högskola, 073-626 47 43, petter.westbergh@chalmers.se

Carina Höglund, European Spallation Source ESS AB, 072-179 20 23, carina.hoglund@esss.se

Erica Dahlqvist, pressansvarig på IVA, 08-791 29 30, erica.dahlquist@iva.se

Stefan Lundin, pressansvarig på Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com

Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox anställda och med kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänsterutrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för kommersiella och offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Kista, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.

Taggar:

Om oss

Om XeroxXerox Corporation omsätter 11 miljarder amerikanska dollar och är branschledande när det gäller innovation kring hur världen kommunicerar, kopplas samman och arbetar. Vår kompetens är viktigare än någonsin då kunder av alla storlekar vill förbättra sin produktivitet, maximera lönsamheten och öka tillfredsställelsen. Vi gör detta för små, medelstora och stora företag, regeringar, grafiska kommunikationsleverantörer och för våra partners till dessa. Vi förstår kärnan i arbetet – och alla former det kan ta. Vi omfamnar den alltmer komplexa världen av papper och digitala lösningar. Kontor och mobilt. Personligt och socialt. Varje dag över hela världen – i mer än 160 länder – hjälper vår teknik, mjukvara och människor till att navigera mellan dessa korsningar. Vi automatiserar, personifierar, paketerar, analyserar och säkrar information så att våra kunder kan röra sig i en allt snabbare takt. För mer information, besök www.xerox.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar