Svenska cellterapikandidaten CellProtect har erhållit särläkemedelsstatus för behandling av multipelt myelom

Report this content

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (’CPNP’) har erhållit besked från Europeiska kommissionen att bolagets cellterapikandidat CellProtect erhållit status som särläkemedel (orphan drug designation) för behandling av multipelt myelom. CellProtect tillverkas från patientens eget blod och är den första läkemedelskandidaten, bestående av autologa ex vivo aktiverade och expanderade naturliga dödarceller (NK-celler), som erhållit sådan status i Europa.

CPNP har utfört en klinisk Fas I/II-prövning i patienter med multipelt myelom där CellProtect studerats som en tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation. Resultaten är mycket lovande då CellProtect i den kliniska prövningen uppvisar en god säkerhetsprofil och även ger signaler på effekt. Arbetet med en klinisk prövningsrapport till Läkemedelsverket pågår och planen är att publicera resultaten under 2018.

”Multipelt myelom är idag en obotlig sjukdom där det verkligen behövs nya behandlingsstrategier. Vår förhoppning är att CellProtect ska kunna erbjuda en effektiv och skonsam tilläggsbehandling för dessa svårt sjuka patienter”
säger Hareth Nahi, docent och överläkare vid avdelningen för hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och huvudprövare för studien.

CellProtect bedöms ha en stor fördel genom att behandlingen sker med patientens egna NK celler. Genom att ge tillbaka kroppsegna celler som inte genmodifierats eller förändrats på annat sätt än att de aktiverats och expanderats förväntas behandlingen bli skonsam. Det finns inte heller samma risker vad gäller biverkningar som t.ex. vid behandling med CAR-T-celler eller allogena cellterapier.

”Kommissionens beslut bygger på en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel och är ett kvitto på att en framtida produkt bedöms kunna vara till stor nytta för patienter med diagnosen multipelt myelom. Det innebär också tio års exklusivitet vid ett marknadsföringsgodkännande. Vi kan nu gå vidare och planera för ytterligare kliniska prövningar i syfte att få godkännande att marknadsföra CellProtect”
säger Karin Mellström, VD CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB.

”Cellterapier kommer i framtiden att bli mycket viktiga för behandling av cancersjukdomar. Den behandling som CellProtect
Nordic Pharmaceuticals utvecklar är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning av engagerade forskare. Jag är oerhört glad över den viktiga milstolpe som erhållandet av särläkemedelsstatus innebär” säger professor Gösta Gahrton, Karolinska Institutet och en av medlemmarna i CPNPs vetenskapliga råd.

Gösta Gahrton genomförde 1983 en av de första stamcellstransplantationerna i världen på en patient med multipelt myelom. Stamcellstransplantation är nu en väletablerad behandling vid multipelt myelom.

  
Om CellProtect
CellProtect består av patientens egna NK celler som genom CPNPs patenterade metod aktiverats och expanderats så att de kan känna igen och angripa cancerceller. Forskningen bakom CellProtect har utförts vid Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

Om företaget

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av svåra sjukdomar. Företaget fokuserar på utvecklingen av CellProtect, autologa ex vivo aktiverade och expanderade NK celler för behandling av cancerformen multipelt myelom. CPNP har etablerat en patenterad process för att aktivera och expandera NK celler som erbjuder patienter en ny, potentiellt botande, behandling av sin sjukdom.


Kontaktuppgifter

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB
VD Karin Mellström
Tel: 070 230 8002
Mail: karin.mellstrom@cellprotect.se
Adress: Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge

Prenumerera

Dokument & länkar