Alger lyfts fram som framtidens livsmedel

Report this content

I fredags hade TV4 ett inslag om alger (tång) som beskrivs som framtidens livsmedel; https://youtu.be/52CgtbJ_L5o

Alger är ett klimatsmart premiumlivsmedel, fullt med proteiner och Omega-3-fettsyror, och kan dessutom användas för att tillverka kosmetika, djurfoder och bioplast. I reportaget lyfts dock riskerna fram men de alger som odlas i haven då de innehåller gifter och tungmetaller.

Xomas alger är fria från gifter och tungmetaller då de odlas i slutna cirkulära landbaserade system.

Algmarknaden väntas ha ett potentiellt marknadsvärde av 320 miljarder USD enligt Bloomberg.

Xoma är ett foodtechbolag som utvecklat ett världsunikt system CLAS (Closed Loop Aquaculture) för odling av jätteräkor och alger. Systemen drivs klimatsmart och är skalbara.