Kommuniké från extra bolagsstämma i Xpecunia Nordic AB (publ) med beslut om aktiesplit

Report this content

Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 23 oktober
2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som
togs vid stämman. Beslut om uppdelning av aktier sk aktiesplit.

Den extra bolagstämman beslutade att göra en uppdelning av aktien 1:38 sk aktiesplit. Tidigare antal aktier var 535.755 aktier, alla i samma serie. Nu är det nya antalet 20.358.690 aktier. Avstämningsdagen sattes till 2019-11-25. Stämman bemyndigades att justera beslutet vid registrering hos Euroclear och Bolagsverket.

Stockholm i oktober 2019
Xpecunia Nordic AB

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 6901 eller via mail daniel.mostrom@xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av egen förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.