Xpecunia- greentech kryptobolag genomför nyemission- med förtur för TopRight-ägare

Report this content

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför. När man ser giganter som Facebook skapar sin egen kryptovaluta, den digitala e-kronan och hur volymerna ökar bland kryptovalutorna inser man att detta är en fundamental förändring som är bestående.


Dagens utvinning av kryptovalutor använder en ökande mängd av världens energiresurser. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja grön energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013

Teckningstid: 21 aug till 10 sept, 2019
Kurs: 80 kr
Teckningspost: 6 000 kr och 75 aktier
Tecknas via ManGold Fondkommission, hemsidan Xpecunia.com och deltagande nätmäklare

Teckningsvolym: 2+6+3 = 11 Mkr.
Grundemission 2 Mkr, överteckningsoption 6 Mkr och 3 Mkr finns tillgängligt från huvudägare.

Memorandum: på hemsidan xpecunia.com


Aktieägare i TopRight Nordic (NGM-MTF) har förtur till teckningen, med villkor att man äger 5 000 aktier i TopRight
på teckningens sista dag

VD: Daniel Moström – 070-7446901

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM

Taggar: