Xpedio öppnar forsknings- och utvecklingsenhet i Linköping

Xpedio öppnar forsknings- och utvecklingsenhet i Linköping xlurc - Xpedio Linköping Ubiquitous Research Center - är namnet på Xpedios nya utvecklingsenhet. Chef för centret blir Andreas Björklind, välkänd internetprofil och forskare, närmast från Linköpings universitet. - Linköping har länge utmärkt sig för god tillgång på personer med djup kunskap om Internet. Med Andreas Björklinds kunnande och nätverk så blir xlurc en central del i vår utveckling, säger Gustaf Rosell, VD på Xpedio Linköpingskontoret kommer att komplettera de redan befintliga utvecklingscentra som finns i Stockholm och New Delhi. - Det skall bli mycket spännande, säger Andreas Björklind. På Xpedio arbetar vi mot att Internet skall bli en del av det som visionären Mark Weiser beskrev i slutet av åttiotalet som ubiquitous computing. Det handlar om ett Internet som finns överallt och när som helst. - Problemet är att få fram rätt information till rätt användare i rätt format, fortsätter Andreas Björklind. Utan kommunikation mellan apparaterna bli vi användare frustrerade och slutar använda teknologin. Xpedio har löst flera av dessa problem och prioriterar en fortsatt stark satsning på forskning och utveckling för att förverkliga idéen om ubiquitous computing. Etableringen av Xpedios forskningsenhet i Linköping är naturlig. - Avståndet mellan företag och universitet är korta där, säger Gustaf Rosell. xlurc kommer att ha goda möjligheter att rekrytera de bästa studenterna från avgångsklasserna, samtidigt som regionen ligger i världsklass när det gäller mobil kommunikation. Vi kommer även att verka för att skapa gemensamma seminarier och konferenser kring mobilitet och Internet. Xpedios produkter bygger i stor utsträckning på industristandarder och öppna system. Komponenterna skall passa in i kundernas existerande miljöer. Detta är väl i linje med Andreas Björklinds erfarenhet och filosofi. - Jag är van vid arbete med standardlösningar och öppna system. Jag är en av grundarna av SGML/XML användarförening i Sverige och har ett gott internationellt nätverk inom denna bransch. Det handlar om att vi och våra kunder vinner långsiktigt på att skapa system baserat på accepterade standardlösningar. För mer information kontakta Lotta Fjelkegård, marknadschef Xpedio, lotta@xpedio.com, 08-674 50 03, 0733-44 10 03 Gustaf Rosell, VD Xpedio, gustaf@xpedio.com, 0709-16 47 47 Om Xpedio AB Xpedio AB är ett privatägt bolag, grundat 1999, med sin bas i Stockholm. Företaget bygger en kommunikationsplattform för mobilt Internet baserat på en egenutvecklad arkitektur. Kunder är bl.a. mobiloperatörer, communities samt övriga företag som vill fördjupa sin kundkontakt. Xpedio AB styrs av den grundläggande visionen att mobilt Internet i så hög utsträckning som möjligt skall vara en naturlig del av Internet i övrigt, med öppna standarder som bas. Xpedio AB har för närvarande 18 anställda. I augusti 2000 gick BrainHeart Capital in i Xpedio med 26 miljoner, vilket gör dem till största externa finansiär. www.xpedio.com www.brainheart.com Om Andreas Björklind (1) Forskare inom ämnet Internet sedan 1990. Fingret med i flera viktiga utbildningar kring digital information, strukturering och publicering. (2) En av Sveriges första internetjournalister, publicerades regelbundet i InternetGuiden (3) Medgrundare av SGML/XML användarförening i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar