Xspray Pharma får produktpatent för HyNap-Sora och HyNap-Nilo godkända i USA

Xspray Pharma har fått godkännande för två sökta patent i USA. Patentet omfattar komposition avseende produktkandidaterna HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Det är Xsprays andra och tredje produktpatent som godkänns på huvudmarknaden i USA på kort tid. Bolaget har tidigare offentliggjort ett patentgodkännande i Japan och USA avseende HyNap-Dasa och har pågående ansökningsärenden för flera motsvarande patent i bland annat Japan och Europa. 
     ”Nu har vi patent beviljade i USA som täcker de tre produkter vi avser att introducera på den amerikanska marknaden efter respektive original-substanspatent har löpt ut (under perioden 2020-2023). Vi har arbetar systematiskt och strategiskt med våra innovationer både för att förverkliga dem till produkter men också genom att säkra värdet med ett fullgott patentskydd. Jag ser det här som en bekräftelse på det arbetet,” säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma. 

Xspray Pharma har erhållit godkännande (”notice of allowance”) för två patent i USA avseende produktkandidaterna HyNap-Sora och HyNap-Nilo som är tänkta för behandling av vissa cancerformer. Det är Xsprays andra och tredje produktpatent som godkänns på den viktigaste marknaden, USA. Beskedet kommer i enlighet med bolagets plan att söka och erhålla patent för komposition och metod för samtliga tre produktkandidater under utveckling på de tre viktigaste marknaderna, USA, Europa och Japan. 

”Med dessa patent, och de positiva resultaten från vår kliniska studie som vi nyligen offentliggjorde, har vi tagit viktiga steg mot målet att utveckla våra tre första produkter för lansering på den amerikanska marknaden,” kommenterar Xsprays vd Per Andersson.

Xspray Pharmas aktier introducerades den 28 september på Nasdaq First North, efter en lyckosamt genomförd nyemission som tillförde bolaget 132 miljoner kronor före emissionskostnader. Planen är nu att använda kapitalet för att utveckla tre produktkandidater och blivande cancerläkemedel baserade på bolagets egenutvecklade teknologi, samt att introducera de första produkterna på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Om Xspray Pharma

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se.

Denna information är sådan som Xspray Pharma ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.

 

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

info@xspraypharma.com

www.xspraypharma.com

Taggar: