Svenskar ratar Arbetsförmedlingen – egna nätverket långt viktigare i jakten på jobb

Nytt år, nya tag. Så här i början av 2012 ser sig många om efter nytt arbete. Bemanningsföretaget Xtra har därför låtit utföra en undersökning där man frågat svenska folket vilken enskild jobbsökningskanal som är viktigast i jakten på nytt jobb. Undersökningen visar tydligt att den största gruppen svenskar, 26,4 procent, ser det egna nätverket som den överlägset viktigaste källan till nästa jobb. Bara hälften så många, 14,8 procent, ser Arbetsförmedlingen som det viktigaste verktyget i arbetssökandet.  

När det kommer till jobbletande förlitar vi svenskar oss i betydligt större utsträckning på det egna kontaktnätet än på Arbetsförmedlingen. 26,4 procent av deltagarna i bemanningsföretaget Xtras undersökning anger det personliga kontaktnätet som den viktigaste kanalen till nytt jobb. Eget nätverkande utgör därmed den absolut viktigaste källan för svenskarnas arbetssökande. På andra plats finner vi Arbetsförmedlingen. Men tilltron till denna myndighet är bara hälften så stor som till det egna nätverket, då endast 14,8 procent ser Arbetsförmedlingen som den viktigaste jobbsökningskanalen.

Näst efter eget nätverk och Arbetsförmedlingen, uppger svenskarna sig vara mest hjälpta i jobbletandet av företagens egna hemsidor, vilket 9,2 procent svarat. Tätt därpå följer renodlade jobbsökarsajter på 9,1 procent och branschrelaterade medier på 7,4 procent. Sist på listan över viktigaste kanalerna för ett jobbyte hamnar uppkomlingen sociala medier, med 3 procent.

Undersökningen blottar väsentliga värderingsskillnader i samband med jobbsökande, inte minst könen emellan. Män lutar sig mot det egna nätverket i långt större utsträckning än kvinnor. Medan 34,3 procent av männen värdesätter det personliga nätverket högst, gör bara 18,8 procent av kvinnorna detsamma. Kvinnorna däremot känner betydligt större tillförsikt till Arbetsförmedlingen än männen. 17,7 procent av kvinnorna tycker att Arbetsförmedlingen är den mest betydelsefulla källan vid jobbsök. Det ska jämföras med det faktum att endast 11,9 procent av männen känner likadant.

Inställningen till de olika jobbsökningskanalerna varierar också med var i landet personen bor. Stockholmarna är mest positiva till att använda jobbsökarsajter, med sina 16,4 procent. I norra Mellansverige är denna kanal minst populär då endast 4 procent ser den som viktigast.

I Norrland står Arbetsförmedlingen högst i kurs i landet. 19,6 procent av norrlänningarna uppger Arbetsförmedlingen som viktigaste jobbkanalen. I Sydsverige är samma myndighet minst populär, och bara 12 procent anser den som främsta källan vid jobbsök. När det gäller nykomlingen sociala medier är smålänningarna längst framme, där denna kanal utgör förstahandsvalet för 7,2 procent.

Offentlig eller privat sektor spelar också roll. Arbetsförmedlingen är dubbelt så populär för de som arbetar inom offentlig sektor än för de privatanställda. 21,1 procent inom den offentliga sfären väljer Arbetsförmedlingen i första hand. Motsvarande siffra inom det privata näringslivet ligger på 10,3 procent.

De som föredrar att nätverka sig till nytt jobb är å andra sidan betydligt fler inom det privata näringslivet där 32,7 procent favoriserar denna metod, jämfört med 18 procent inom den offentliga sektorn.

Undersökningen indikerar slutligen att ju högre position inom näringslivet desto mer nätverkar svensken sig till nytt jobb. 48,2 av de höga cheferna uppger att de använder personliga kontakter vid jobbsök. Siffran för vanliga medarbetare ligger på 23,5 procent.

– Undersökningen bekräftar min syn på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare i ett bemanningsföretag så bygger vi en stor del av vår verksamhet på aktiva kontakter med arbetssökande. Givetvis via ansökningar, men minst lika mycket genom olika nätverk. Att fortlöpande arbeta med olika nätverk är ett bra sätt att scanna av olika kompetenser som vi senare kan hjälpa till ett nytt jobb. Jag tror att det frekventa nätverkandet i Sverige är en av drivkrafterna till att bemanningsbranschen växer så mycket som den gör, säger Maria Nordin, vd på Xtra Sverige.


Topplistan – svenskarnas viktigaste kanaler vid jobbsök

Eget nätverk                                            26,4 %

Arbetsförmedlingen                                  14,8 %

Företagens egna hemsidor                         9,2 %

Jobbsökarsajter                                       9,1 %

Branschrelaterade medier                          7,4 %

Sociala medier                                         3,0 %

Andra kanaler                                          5,7 %

Vet inte                                                  24,2 %


Deltagarna fick svara på frågan: Vilken av följande jobbsökningskanaler skulle vara viktigast för dig om du skulle söka nytt jobb?
Då procentsatserna här endast redovisas med en decimal kan totalsumman avvika någon decimal från 100,0 procent.

Undersökningen utfördes av Infact på uppdrag av bemanningsföretaget Xtra. 1 357 personer har telefonintervjuats under oktober månad 2011.

Ta del av siffrorna i undersökningen genom att maila: josephine.uppman@inmema.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Maria Nordin, vd
Xtra Sverige AB
Tel: 08-618 65 00 / 0730-41 58 20
E-post: maria.nordin@xtra.se

Josephine Uppman, Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 76
E-post: josephine.uppman@inmema.com


Om Xtra
Xtra Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster. Verksamheten indelad i två affärsområden – Xtra Care och Xtra Office. Peak IT är ett svenskt systerbolag till Xtra Sverige AB. Koncernen Xtra personell-Group startade 1995 i Norge och är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.
Se: www.xtra.se

 

 

Taggar: