Ändrat datum för Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké

XVIVO Perfusion ändrar datum för telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2017 till måndagen den 12 februari 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras som planerat och tidigare kommunicerats på morgonen den 9 februari. 

XVIVO Perfusion ändrar datum på Telefonkonferensen på grund av logistiska orsaker.

Tid: Måndagen den 12 februari kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
http://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/1462750-1/A943895258B45E19549B786D949F3D30 

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5059 6306
Telefonnummer USA: +1 718 873 9077
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)203 139 4830
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 20105534#

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras den 9 februari.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 5 februari 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera