Första patienten i PrimECC studien inkluderad

PrimECC® är en CE-märkt och patentskyddad produkt, som är utvecklad för att förbereda (priming på engelska) hjärtlungmaskiner inför öppen hjärtkirurgi. En tidigare ’proof of concept’ studie som gjorts med PrimECC® påvisar intressanta kliniska resultat. Den studie som nu påbörjats har för avsikt att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och ska inkludera totalt 80 patienter.

Det sker flera hundratusen hjärtoperationer per år i världen då hjärtlungmaskin används och den ’proof of concept’ studie som gjorts med PrimECC® indikerar att patienten får förbättrad vätskebalans efter operationen om hjärtlungmaskinen preparerats med PrimECC®, istället för med de enklare lösningar som ofta används. Som tidigare meddelats kommer företaget under 2016 att genomföra en randomiserad klinisk studie på 80 patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för att utöka dokumentationen. Denna studie kliniska studie har nu påbörjats och XVIVO planerar inte någon omfattande lansering av produkten innan denna studie är slutförd. XVIVO Perfusion har ansökt om patent för PrimECC® på viktiga marknader och har hittills beviljats patent i USA och EU.

PrimECC® är en vätska som utvecklats i samarbete med Professor Stig Steen i Lund, för att förbereda hjärtlungmaskiner före användning. Dessa maskiner används för att driva blodcirkulationen och ta över syresättningen av blodet istället för hjärta och lungor under hjärtoperationer. Vätskan är till för att kompensera för den blodvolym som under operationen finns utanför patienten, i hjärtlungmaskinen. Idag används som regel enkla saltlösningar för detta ändamål som inte är optimerade för detta ändamål. Syftet med PrimECC® är att minimera biverkningar som kan uppstå vid och efter användning av hjärtlungmaskin.

”Det är mycket glädjande att den kliniska studien med PrimECC nu påbörjats då produkten har en intressant klinisk och kommersiell potential” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 15 juni 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 15 juni 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar