Första XPS™ såld till Kanada

Vancouver Coastal Health i Vancouver är den första kliniken i Kanada som har bestämt sig för att använda XPS™. Syftet är att starta ett EVLP-program (Ex Vivo Lung Perfusion) för att utnyttja fler donerade lungor, vilket kommer att gynna patienter med lungsjukdomar.

Det utförs cirka 300 lungtransplantationer varje år på fyra kliniker i Kanada, varav Vancouver på den kanadensiska västkusten är den näststörsta. Kliniker i Kanada har redan från lungtransplantationens början varit i forskningsledningen och även bland de första att använda ny teknik. Procentandelen av lungtransplantationer efter EVLP är redan nu förmodligen det högsta av något land i världen. Vancouvers lungtransplantationsklinik som gjorde cirka 50 lungtransplantationer år 2018 kommer att vara den första som använder XPS ™ med STEEN Solution ™ under EVLP i Kanada.

Enligt bolagets affärsmodell är prissättningsstrategin för kapitalvaror, det vill säga EVLP-maskinerna LS ™ och XPS ™, utformad så att försäljningen av kapitalvaror inte har någon betydande ekonomisk inverkan på bolaget. Enligt bolagets prissättningsstrategi är framtida försäljning av STEEN Solution ™ för användning i EVLP-maskinerna och medföljande engångsartiklar av ekonomisk betydelse för bolaget.

"Kanada har banat vägen för användningen av EVLP i Nordamerika, vilket är en orsak till att de har en av de högsta användningsnivåerna av donerade lungor i världen. Vi är glada över att Vancouver Coastal Health bestämde sig för att vara den första kliniken i Kanada som köpte en XPS™ för att möjliggöra användningen av fler donerade lungor i västra delen av Kanada till förmån för patienter som väntar på lungtransplantation, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 3 maj 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 3 maj 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera