Förtydligande angående två LS™ kontrakt i Spanien

XVIVO Perfusion (Bolaget) meddelade tidigare idag på Bolagets hemsida att två LS™ kontrakt slutits i Spanien, vilka var de två första LS™ kontrakt som XVIVO Perfusion slutit och de första lungevalueringsmaskinerna (EVLP maskiner namngivna LS™ och XPS™) till Spanien.

XVIVO Perfusion förtydligar att enligt Bolagets affärsmodell så är prissättningsstrategin för kapitalvaror, vilka är EVLP maskinerna namngivna LS™ och XPS™, utformad så att försäljning av kapitalvaror inte har en signifikant finansiell påverkan på bolaget. Enligt Bolagets prissättningsstrategi så har framtida försäljning vid användning av EVLP maskiner genom försäljning av STEEN Solution™ och tillhörande engångsartiklar finansiell betydelse för Bolaget.

Eftersom antalet kliniker som utför lungtransplantation i Europa bara är cirka 80 stycken så är utplacering av EVLP maskiner av signifikant betydelse eftersom försäljning av EVLP maskiner är en förutsättning för att bolaget ska kunna tjäna pengar på användningen av dessa maskiner. Dessutom så är dessa EVLP maskiner de första till Spanien, som utför en hög andel (13 procent under 2014 enligt GODT) av det totala antalet lungtransplantationer i Europa.

Göteborg 27 oktober 2016
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:15 den 27 oktober 2016.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar