Hjärtpreservations-studien från Lund publicerad i Nature Communications

Report this content

Enligt en artikel som idag publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications är användning av hjärtpreservations-teknologin som är utvecklad av Professor Stig Steen en säker metod för preservation av hjärtan. Detta är ett viktigt steg också för XVIVO då bolagets hjärtpreservations-produkter bygger på denna teknologi. De kommersiella rättigheterna till teknologin ägs av XVIVO.

Idag publicerades den första vetenskapliga artikeln, som beskriver resultaten efter förvaring under transport av donerade hjärtan med den metod, som utvecklats av Professor Stig Steen i Lund och som XVIVO har de kommersiella rättigheterna till. Artikelns förstaförfattare är Professor Johan Nilsson och artikeln publicerades i Nature Communications. Se nedan länk för artikeln i sin helhet:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16782-9

Studien beskriver resultaten för sex patienter transplanterade efter att det donerade hjärtat förvarats under transport med den nya tekniken. Dessa sex patienter jämförs med 25 patienter där det donerade hjärtat förvarats under transport med traditionell kall-preservation. Efter sex månader var samtliga patienter (100%) transplanterade med den nya tekniken vid liv och utan allvarliga komplikationer relaterade till hjärtfunktion eller avstötning. Motsvarande utfall i kontrollgruppen om 25 patienter var 72%. Resultaten visar att metoden är säker och funktionell för klinisk tillämpning.             

 

Göteborg 12 juni 2020

XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Dag Andersson, VD, +46 76 643 3031, dag.andersson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:30 den 12 juni 2020.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com