Information från XVIVO Perfusions Valberedning

Report this content

XVIVO Perfusion ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 27 april 2018 omval av Gösta Johannesson, Erik von Schenck, Camilla Öberg och Folke Nilsson. Fredrik Mattsson och Semmy Rülf har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Gösta Johannesson som styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen Yvonne Mårtensson och Alan Raffensperger som nya ledamöter.

Yvonne Mårtensson har en lång och gedigen erfarenhet från medicinteknik och life science, närmast från rollen som VD för CellaVision AB under åren 1998-2014. Yvonne Mårtensson har också en lång erfarenhet av styrelsearbete inom teknik och life scince. Yvonne Mårtensson har en M.Sc. i Industrial Engineering and Management från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Alan Raffensperger har en lång och gedigen erfarenhet från medicinteknik och life science. Alans nuvarande uppdrag är som VD för Inceptua SA och innan dess som COO för SOBI (Swedish Orphan Biovitrum AB) under åren 2012-2017. Mellan åren 2010-2012 var Alan Raffensperger VD för Benechill Inc. Alan Raffensperger har en MBA från George Washington University och B.Sc. i Health Services Management från Univerity of Maryland Baltimore.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

XVIVO Perfusions valberedning utgörs av Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB, Martin Lewin, utsedd av Eccenovo AB och Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur. Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016.

Årsstämman äger rum den 27 april 2018 i Göteborg.

XVIVO Perfusion AB (publ)

Kontaktperson:                            
Henrik Blomquist
Valberedningens ordförande                                 
Tel: 08 – 614 00 20
henrik.blomquist@bure.se
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15:00 den 8 mars 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: