Information från XVIVO Perfusions Valberedning

XVIVO Perfusion ABs valberedning föreslår inför årsstämman den 25 april 2019 omval av Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne Mårtensson, Alan Raffensperger och Folke Nilsson. Erik von Schenck har flyttat till USA och därför avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Dag Andersson.

Dag Andersson har en lång och gedigen erfarenhet från med tech och life science, närmast från rollen som VD för Diaverum AB under åren 2008-2018 och innan dess ledande roller i Mölnlycke Health Care AB under åren 1993-2007. Dag Andersson har erfarenhet av styrelsearbete inom med tech och life science och är styrelsemedlem i Nolato AB (publ) och styrelseordförande i Diaverum Mellanöstern. Dag Andersson har en MBA från INSEAD och en BA (Hons) i Business and Commerce från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

XVIVO Perfusions valberedning utgörs av Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB, Martin Lewin, utsedd av Eccenovo AB, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur och Gösta Johanneson, Styrelsens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 28 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedning har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018.

Årsstämman äger rum den 25 april 2019 i Göteborg.

XVIVO Perfusion AB (publ)

Kontaktperson:                            
Henrik Blomquist
Valberedningens ordförande                                 
Tel: 08 – 614 00 20
henrik.blomquist@bure.se

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 15 januari 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera