Lung Bioengineering har köpt en XPS™ till deras nya EVLP center i Jacksonville

Report this content

Lung Bioengineering Inc., ett dotterbolag till United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR), har köpt ett XVIVO Perfusion System (XPS™) med STEEN Solution™ för att användas i sitt nya EVLP center (Ex Vivo Lung Perfusion) i Jacksonville, Florida. Lung Bioengineering köpte under 2018 en XPS™ för användning i sitt EVLP-center i Silver Spring, Maryland. Syftet med det nya EVLP-centret i Jacksonville är att minska bristen på transplanterbara lungor genom användning av en centraliserad organutvärderingstjänst.

Lung Bioengineering har köpt en XVIVO Perfusion System (XPS™) med STEEN Solution™ från XVIVO Perfusion AB (STO: XVIVO) för användning i sitt EVLP-center i Jacksonville, Florida. XVIVO Perfusion kommer fortsätta att tillhandahålla träning och utrustning för användning av XPS™-maskinerna för att utvärdera donerade lungor som ursprungligen ansetts olämpliga för transplantation direkt efter uttag från donatorn. Lung Bioengineering och XVIVO Perfusion kommer också att fortsätta att samarbeta för att främja användningen av centraliserade XPS™ EVLP-tjänster som kan öka utbudet av transplanterbara lungor för att hantera onödiga dödsfall på transplantationsväntelistan.

Den 26 april 2019 fick XVIVO Premarket Approval (PMA) från FDA för XPS™ med STEEN Solution™ för försäljning på den amerikanska marknaden. XPS™ med STEEN Solution™ var den första medicinsktekniska utrustningen som godkändes för EVLP av initialt ej accepterade donerade lungor.

”Vi är mycket nöjda med att samarbetsavtalet utvidgas till att omfatta Lung Bioengineers nya Jacksonville-anläggning. United Therapeutics imponerande historik av att utveckla och leverera innovativa och effektiva terapier för svåra lungsjukdomar gör dem till den perfekta partnern för XVIVO Perfusion i vår strävan att förebygga dödlighet på grund av organbrist, ”säger Dr Magnus Nilsson, verkställande direktör för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 23 augusti 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:00 den 23 augusti 2019.

Detta är en översättning av den engelska versionen av pressmeddelandet. Vid tvivel har den engelska formuleringen företräde.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: