Optionsprogram till VD och vice VD/CFO

Report this content

Magnus Nilsson (VD) har köpt 400 000 köpoptioner och Christoffer Rosenblad (vice VD och CFO) har köpt 100 000 köpoptioner via ett optionsprogram utställt av tre stora ägare i XVIVO Perfusion AB. Varje option ger möjlighet att köpa en XVIVO Perfusion-aktie inom en tvåårsperiod.

Köpoptionerna är värderade till marknadspris enligt Black-Scholes och varje option ger rätten att köpa en XVIVO Perfusion-aktie till ett pris av 124,00 SEK inom en tvåårsperiod. XVIVO Perfusion AB (publ) är ej kontraktspart för denna transaktion då optionerna utfärdas av tre stora ägare i bolaget. Bolagets styrelse är informerade om transaktionen och ser positivt på optionsprogrammet.

Göteborg 22 mars 2018

Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 22 mars 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com