Perfadex Plus har erhållit patentgodkännande i Europa

Report this content

XVIVO Perfusion har erhållit Europeiskt patentgodkännande för bolagets ´ready to use´ produkt Perfadex® Plus för kall preservation av lungor. Perfadex® Plus lanserades i Europa och USA under 2018.

Som XVIVO Perfusion har rapporterat tidigare, så har bolaget utvecklat en ny ´ready to use´ version av sin produkt för kall preservation av lungor. Patentansökningar för den nya formuleringen, som heter Perfadex® Plus, har lämnats in på alla viktiga marknader och den Europeiska patentmyndigheten har nu godkänt patentet i Europa. Perfadex® Plus lanserades på huvudmarknaderna USA och Europa under 2018 och arbetet med regulatoriska godkännandeför Perfadex® Plus fortgår med mål att produkten ska vara godkänd i på alla marknader under 2019.

Perfadex® har varit marknadsstandard för lungpreservation i över 15 år och har marknadsförts av XVIVO Perfusion sedan 1999. Perfadex Plus tar nu över denna marknadsledande roll i de marknader där produktgodkännande finns. Den används för kall preservation av lungor, det vill säga att spola bort donatorblod och under kall temperatur bevara de donerade lungorna i god kondition under transport och förvaring före transplantation sker. Perfadex eller Perfadex Plus används i en överväldigande majoritet av alla lungtransplantationer som utförs i världen och uppskattas tillsammans ha en världsomspännande marknadsandel på cirka 90 procent. Fördelen med Perfadex Plus är att det är en komplett vätska som används utan att kliniken tillsätter buffert och calciumjoner före användning. Detta underlättar handhavandet och minskar risken för felhantering.

"Det är positivt att patentet har godkänts i Europa och att bolaget nu kan erbjuda kliniker en ny patenterad produkt för kall preservation av lungor. Den nya versionen av XVIVOs ´gold standard´ produkt, Perfadex® Plus, kommer att spara tid, minska risken för misstag under beredandet och därmed underlätta för transplantations-teamen som åker ut och hämtar donerade lungor”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 21 augusti 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 21 augusti 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: