Professor Stig Steens hjärtpreservationsteknologi en förutsättning för lyckade hjärttransplantationer från gris till babian

Enligt en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature är användning av Professor Stig Steens hjärtpreservationsteknologi en förutsättning för lyckade xeno-transplantationer, från gris till babian. Detta är ett viktigt steg också för XVIVO då, XVIVOs hjärtpreservationsprodukter bygger på denna teknologi, till vilken XVIVO äger alla kommersiella rättigheter.

I veckan publicerade den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Nature en artikel från Universitetssjukhuset i München, där man för första gången beskriver långtidsöverlevande hos babianer transplanterade med hjärtan från genmodifierade grisar. Detta är ett viktigt framsteg, för att i framtiden kunna transplantera människor med grishjärtan. Artikeln beskriver två förutsättningar som möjliggjort de goda resultaten. Den ena förutsättningen har varit införandet av icke-ischemisk (aldrig syrefattig) hjärtpreservation enligt den metod och med de produkter som utvecklats av Professor Stig Steen och den andra förutsättningen har varit tillväxthämning av hjärtat som annars blir för stort för primaten.

Dessa goda resultat är en del av de erfarenheter som medför att XVIVO, som tidigare meddelats, nu intensivt arbetar med att lämna in en ansökan till Läkemedelsverket inom den närmsta månaden för att inleda en klinisk multicenterstudie på XVIVOs produkter för hjärtpreservation. Dessa produkter består av en förvaringslösning, som i sammansättning är densamma som den kliniskt använts vid hjärttransplantations studien som pågår på Universitetssjukhuset i Lund, tidigare prekliniska studier och prekliniskt i München för hjärtpreservation i samband med xeno-transplantation. Teknologin innefattar också en bärbar hjärtlungmaskin med en engångsdel som konstruerats av XVIVO, i enlighet med Professor Steens teknologi.

”Idag finns det tillräckligt med data tillgängliga för kunna förutsätta att icke-ischemisk hjärtpreservation är en säker teknik och som bolaget tidigare meddelat så avser bolaget att så snart som möjligt påbörja en multicenterstudie med avsikt att uppnå regulatoriska godkännanden” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.                                                                                                                     

Göteborg 7 december 2018
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:30 den 7 december 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera