RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AB (publ)

Den 20 mars 2019 offentliggjorde XVIVO Perfusion AB (publ) kallelse till årsstämma torsdagen den 25 april 2019. Vid angivandet av avstämningsdag för deltagande vid stämman samt sista anmälningsdag för deltagande vid stämman angavs felaktigt fredagen den 19 april 2019 respektive måndagen den 22 april 2019. Avstämningsdag har korrigerats till onsdagen den 17 april 2019 och sista anmälningsdag till tisdagen den 23 april 2019.

Kallelsen till årsstämman är i övrigt oförändrad. Den rättade kallelsen bifogas som bilaga och finns även tillgänglig på bolagets hemsida: www.xvivoperfusion.com 

Frågor hänvisas till:
Gösta Johannesson, styrelsens ordförande, +46 8-614 00 20, gosta.johannesson@bure.se
Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 25 mars 2019 kl. 14:00.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera