Teckningsoptionsprogrammet fulltecknat

XVIVO Perfusion ABs teckningsoptionsprogram 2013/2015 är fulltecknat. Totalt emitterades 195.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Varje optionsrätt har i juni 2015 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 32,40 kronor.

Aktieägarstämman den 7 maj 2013 godkände teckningsoptionsprogrammet på maximalt 195.000 optionsrätter för att erbjudas till samtliga anställda i XVIVO Perfusion AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med 5.070 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD: ” Den höga uppslutningen är mycket glädjande och gör att alla våra anställda får ett starkare ägarintresse och en ännu starkare drivkraft att uppfylla våra mål.”

Göteborg 4 juli 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 juli 2013 kl. 16:30.


______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar