Teckningsoptionsprogrammet fulltecknat

XVIVO Perfusion ABs teckningsoptionsprogram 2015/2017 är fulltecknat. Totalt emitterades 215.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Varje optionsrätt har i juni 2017 rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 60,92 kronor.

Aktieägarstämman den 23 april 2015 godkände teckningsoptionsprogrammet på maximalt 215.000 optionsrätter för att erbjudas till samtliga anställda i XVIVO Perfusion AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med cirka 5.500 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD: ” Den höga uppslutningen är mycket glädjande och gör att alla våra anställda får ett starkare ägarintresse och en ännu starkare drivkraft att uppfylla våra mål.”

Göteborg 2 juli 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 2 juli 2015 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar