Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten januari – juni 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 15 juli kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://engage.vevent.com/rt/xvivoperfusion/index.jsp?seid=67

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-503 364 34
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 1452 555566
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID:
41101325 

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport januari – juni 2016 kommer att publiceras innan telekonferensen den 15 juli.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 8 juli 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59 alt. 1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar