Telefonkonferens avseende delårsrapport

Report this content

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari – mars 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdagen den 24 april kl. 14.00.

All information om konferensen kan med fördel hittas på länken nedan:
https://financialhearings.com/event/11911

Telefonnummer till konferensen:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5055 8356
Telefonnummer USA: +1 833 823 0590
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)
3333 009 031

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport januari – mars 2019 kommer att publiceras klockan 07:30 den 24 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 16 april 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: