Telefonkonferens avseende delårsrapport

Report this content

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport april-juni 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 10 juli kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4942D3FE-A7DD-4260-92DB-B2391D5B83D2

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: +46 856 642 651
Telefonnummer USA: +1 631 913 1422
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)3333 000 804
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 84626045#

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Dag Andersson, VD
Christoffer Rosenblad, CFO

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport för april-juni 2020 kommer att publiceras den 10 juli 2020 kl. 07:30.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 2 juli 2020
XVIVO Perfusion AB (publ

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Dag Andersson, VD, tel: +46 31-788 21 50, e-post: dag.andersson@xvivoperfusion

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Dokument & länkar