Telekonferens avseende delårsrapport

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen den 19 april kl. 15.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/77426_xvivo

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-50336434
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 1452 555566
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 33771161

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport kommer att publiceras kl 13.00 den 19 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 11 april 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar