Tredje XPS™ till i Australien

Report this content

Fiona Stanley Hospital i Perth, västra Australien har nyligen förvärvat en XPS från XVIVO Perfusion AB (publ). Detta förvärv gör att tre av de fyra klinikerna som deltar i det australienska hjärt- och lungtransplantationsprogrammet har tillgång till en XPS för att utföra EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). XPS:en till Fiona Stanley Hospital donerades vänligen av Conquer Cystic Fibrosis Inc och Spinnaker Health Research Foundation.

XVIVO Perfusion har sålt en XPS till Fiona Stanley Hospital i Perth, västra Australien. Tillsammans med Prince Charles Hospital, Brisbane och The Alfred Hospital, Melbourne, innebär detta att tre av de fyra klinikerna som ingår i det australiska hjärt- och lungtransplantationsprogrammet har tillgång till en XPS. Detta möjliggör att Fiona Stanley Hospital kan utvärdera fler lungor med hjälp av EVLP med XPS Systemet och STEEN Solution.

Lungtransplantation i Australien är internationellt erkänt och uppvisar mycket bra metoder för organdonation, organanvändning och transplantation. Antalet transplantationer har ökat kraftigt i Australien under det senaste decenniet och de fyra klinikerna utför nu mer än 200 lungtransplantationer årligen. Detta beror främst på innovationer inom donation, användning av DCD-donatorer (donation efter cirkulationsdöd), användningen av EVLP och ökad organanvändning.

”Att ha XPS på sjukhuset hjälper oss att utvärdera lungor, minska väntelistan och hjälpa fler patienter som är i behov av lungtransplantation. På vår klinik har vi många års erfarenhet av lungtransplantation och vi presenterade XPS Systemet vid vårt 25-årsjubileum av lungtransplantation under förra helgen, säger Dr Rob Larbalestier AO, transplantationskirurg och chef för hjärtkirurgi vid Fiona Stanley Hospital.

För att stödja både det ökande intresset för EVLP med XPS och STEEN Solution från alla lungtransplantationskliniker har företaget anställt en regional affärs- och teknisk chef för Oceanien (Australien och Nya Zeeland). Fysisk närvaro i regionen möjliggör närmare kontakt med klinikerna och snabbt stöd om det behövs.

"Vi är mycket nöjda med att vi nu har levererat en XPS även till kliniken i Perth. Vi är också nöjda med att vi ser ett ökande intresse för XVIVO Perfusions produkter för organpreservation och organutvärdering både för lunga och hjärta i Australien, då landet ligger i framkant med att utnyttja en större andel av de donerade organen," säger Dr Magnus Nilsson, verkställande direktör för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 29 oktober 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:00 den 29 oktober 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com